Jocs popular d'Europa

Jocs populars d'Europa

Canicas:
És el joc infantil per excel·lència. No coneixen èpoques ni fronteres. Els primers antecedents dels quals es té notícia es remunten a l'antic Egipte i la Roma *precristiana. Existeix una autèntica cultura infantil entorn d'aquest joc. Una cultura que, d'altra banda, no sempre ha complementat els estudis escolars; és més, en moltes ocasions ha estat el substitut ideal dels deures. No obstant això, com a tal cultura que és, posseeix, en les diferents comunitats que l'han adoptat, noms i característiques genuïnes per descriure les boles segons el tipus i la grandària. 


Pídola:
Quan hi havia uns pocs joves junts i els agradava el botar a pídola,  aviat organitzaven el joc, no es necessitava molt terreny, doncs amb uns metres al llarg hi havia prou, per la qual cosa es podia jugar en qualsevol part, encara que generalment es feia a les places.


Comba:
Es juga amb una corda. Dos jugadors l'agarren, un per cada extrem, per donar voltes a la corda. Els altres es col·loquen en fila per anar passant a saltar sense perdre torn, una vegada que comença a saltar el primer. Si un no salta quan li toca, o ensopega amb la corda, es per al joc i aquest passa a "lligar-la-hi", o el que és el mateix, a "donar a la corda".
Mentre que un salta, els altres canten una cançó i segons com sigui aquesta, es dóna a la corda a un ritme diferent. En el joc de la corda existeixen moltes variants, gairebé sempre acompanyada d'una cançó determinada.